Πολιτική απορρήτου ιστοσελίδας

Ποιοι είμαστε


Το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.)”,  ιδρύθηκε το 1994 ως μία από τις 41 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, και έχει μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το σωματείο βρίσκεται σε στενή και άμεση συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (Ε.Κ.Ν.) είναι όμως νομικό πρόσωπο αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Εκπροσωπεί την Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σκοπός του σωματείου είναι να αναλάβει δραστηριότητες που: α) οργανώνουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις συνόδους του E.Y.P., β) ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των Νέων στην ανάπτυξη της Ευρώπης, γ) προωθούν τη δημιουργική και την αρμονική εργασία οµάδων Ευρωπαίων Νέων, δ) συµβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ευρωπαίων Νέων. Το Ε.Κ.Ν.Ε.  διαχειρίζεται την ιστοσελίδα  www.eypgreece.org.
 
Στοιχεία επικοινωνίας


Επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.)  
Διεύθυνση: Βίτσι 55, 54627 Θεσσαλονίκη
Αριθμός τηλεφώνου : +30 698 020 3104
Facebook: www.facebook.com/eypgr
Instagram: @eyp.greece
E-mail:  info@eypgreece.org
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


Το Ε.Κ.Ν.Ε αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των    επισκεπτών της ιστοσελίδας,  των μελών της διοίκησης,  των συμμετεχόντων  (μαθητών λυκείου, σχολείων, γονέων/κηδεμόνων τους,  καθηγητών και διευθυντή συμμετέχοντος σχολείου, νέων ενηλίκων κ.α.) στις δράσεις και προγράμματα του Ε.Κ.Ν.Ε όπως τις Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής  (ΕΣΕ),   διεθνείς συνόδους,  και διεθνή φόρα, των  εθελοντών,  των ατόμων  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Mentorship,  μελών του Ε.Κ.Ν. και των υπόλοιπων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.), τρίτων/συνεργατών/χορηγών μας,  για την λειτουργία της καθώς και για την επίτευξη των σκοπών και κατά την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (E.Κ.Ν.)  και τις εθνικές επιτροπές που το απαρτίζουν αποτελούν από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων νέων σε διεθνείς δράσεις, προγράμματα και αποστολές του Ε.Κ.Ν.Ε..


Ενημερωθείτε αναλυτικά από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  Ιστοσελίδας και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Κ.Ν.Ε..
 
Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε


Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες:


1.    Τη διεύθυνση IP σας,
2.    πληροφορίες για τη συσκευή σας,
3.    πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας,

I.    Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε


Για τη πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι έχετε ενημερωθεί και ότι αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και την επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων:


1.    Δεδομένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ν.Ε.:
Ονοματεπώνυμο, θέση στο Δ.Σ., e mail,  φωτογραφία.
2.    Δεδομένα των μελών της  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.) που είναι λειτουργικά στελέχη σε δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε.:
Ονοματεπώνυμο,  χώρα, e-mail
3.    Δεδομένα των μαθητών Λυκείου που επιλέχθηκαν από την ΕΣΕ για συμμετοχή τους σε Διεθνή Δράση του Ε.Κ.Ν.,
Ονοματεπώνυμο και σχολείο που φοιτούν.
4.    Φωτογραφίες βίντεο συμμετεχόντων μαθητών, νέων ενηλίκων, μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. και του Ε.Κ.Ν. και των εθνικών επιτροπών Ε.Κ.Ν., φίλων του Ε.Κ.Ν.Ε., τρίτων συνεργατών  κατά τις δράσεις μας.


Πώς λαμβάνουμε τα προσωπικά στοιχεία και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε


Τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργαζόμαστε παρέχονται σε εμάς απευθείας από εσάς για τους ακόλουθους λόγους:


1.    Για τη πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.eypgreece.org
2.    Για την παρουσίαση των μελών κάθε Δ.Σ. του Ε.Κ.Ν.Ε.
3.    Για να προβολή και ενημέρωση των δράσεων του Ε.Κ.Ν.Ε. που πραγματοποιήθηκαν.
4.    Για την ενημέρωση των επιλεγμένων μαθητών σχολείων/νέων ενηλίκων /μελών του Ε.Κ.Ν.Ε. σε δράσεις μας.
5.    Για να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης,
6.    Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή.
Για την συμμόρφωση του Ε.Κ.Ν.Ε. στις έννομες υποχρεώσεις του όπως ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Ε.Κ.Ν.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε.


Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας


Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους κάτωθι:


●    Με τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων και τις υπόλοιπες Εθνικές Επιτροπές του Ε.Κ.Ν.
●    Με την εταιρεία διαχείρισης και φιλοξενίας του ιστότοπου


Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας


Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR), η νόμιμη βάση για τις επεξεργασίες των πληροφοριών που πραγματοποιούμε είναι  οι παρακάτω:


●    Η  συγκατάθεση σας για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα των δεδομένων των μελών του Δ.Σ. και φωτογραφιών /βίντεο σας  από τη συμμετοχή σας στις δράσεις μας.
●    Η  εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας με τις δράσεις μας.
●    Η εκπλήρωση για σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Ε.Κ.Ν.Ε. στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας του όπως η διοργάνωση των δράσεων η αποτελεσματική διοίκηση, ομαλή συνεργασία με μέλη, συνεργάτες  κ.α.
●    Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επιδημίες κ.λπ.).


Που και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύoνται τα δεδομένα


Τα δεδομένα σας που προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποθηκεύονται σε cloud (google drive) όπου το Ε.Κ.Ν.Ε διατηρεί μητρικό λογαριασμό του  στον οποίο δημιουργούνται διαφορετικοί λογαριασμοί για κάθε δράση ξεχωριστά του Ε.Κ.Ν.Ε  οι οποίοι λογαριασμοί διαγράφονται με την ολοκλήρωση της δράσης  Τα προσωπικά δεδομένα των μελών αποθηκεύονται και στην πλατφόρμα σε server στην έδρα του ΕΚΝ στο Βερολίνο.


Τα δεδομένα της ιστοσελίδας αποθηκεύονται σε cloud servers ελληνικού κέντρου δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά έχει εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο για λόγους τεχνικών εργασιών, αναβαθμίσεων και διορθώσεων τεχνικών σφαλμάτων.


Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.


Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με τη χρήση:


●    Τα δεδομένα που συλλέγουμε γενικά, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies).
●    Τα δεδομένα των μελών του Δ.Σ – 2  έτη από την ανάρτηση /δημοσίευση ή έως την ανάκληση της συγκατάθεσης.
●    Οι φωτογραφίες/βίντεο των συμμετεχόντων στις δράσεις του Ε.Κ.Ν.Ε   5 έτη από την ανάρτηση/δημοσίευση ή έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.


Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τεχνικά μέσα και διαδικασίες που εφαρμόζουμε για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.


Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.


Η Διοίκηση και μέλη του Ε.Κ.Ν.Ε και όλοι οι αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.


Cookies


Η ιστοσελίδα μας www.eypgreece.org έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη πολιτική για τα Cookies η οποία είναι αναρτημένη εδώ: www.eypgreece.org.


Τα δικαιώματά σας


Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές μας υποχρεώσεις αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).


●    Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
●    Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
●    Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
●    Nα αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
●    Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο,
●    Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την εγγραφή σας στο newsletter).


Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data@eypgreece.org. Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του Ε.Κ.Ν.Ε, στην οδό Βίτσι αριθ. 55 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη,  υπόψη  Γεώργιου Ζαχαριάδη.


Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.


Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.


Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη  της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.


Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:


Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.


Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.


Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.


Τροποποιήσεις στη Ενημέρωση Απορρήτου


Το  Ε.Κ.Ν.Ε δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπo μας  www.eypgreece.org. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Ενημέρωση Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.


Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του  Ε.Κ.Ν.Ε και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet