Όραμα για την Organising Team | 47η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής

Δημοσιεύτηκε στις 11/10/2023 στην κατηγορία Νέα

Αγαπητά μέλη και φίλ@ του ΕΚΝΕ,

                                                                                                                                                                                                            

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλη της Οργανωτικής Ομάδας της 47ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος.  Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό την θεματική: “Perpetual Bloom of the Youth: Creating accessible infrastructure and fostering youth employability” / “Αέναη Άνθηση των Νέων: Δημιουργούμε προσβάσιμες υποδομές και προάγουμε την εργασιακή αφομοίωση των νέων” και θα λάβει χώρα από τις 25 έως τις 29 Απριλίου 2024 στην Αθήνα.

                                                                                                                                                                                                        

Οι Υπεύθυνες Διοργάνωσης και τα μέλη της Core Organising Team αναζητούν 15 άτομα που θα στελεχώσουν την Οργανωτική Ομάδα και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας και του οράματος της Συνδιάσκεψης. Το μέγεθος της ομάδας αποσκοπεί στην ισορροπημένη κατανομή αρμοδιοτήτων και την επίτευξη ομαλής επικοινωνίας. Τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας θα καθοδηγούνται καθ’όλη της διάρκεια διοργάνωσης της 47ης ΕΣΕ από τις Υπεύθυνες Διοργάνωσης και τα μέλη της Core Team. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ομάδα θα απαρτίζεται από έμπειρα καθώς και  από νεότερα στον κόσμο του ΕΚΝΕ άτομα.

                                                                                                                                                                                                        

Σκοπός είναι τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αλλά και να μάθουν να συνεργάζονται. Τα άτομα με περισσότερη και λιγότερη εμπειρία αντίστοιχα θα μάθουν το ένα από το άλλο και θα συνεισφέρουν παραγωγικά στη συνδιάσκεψη.

                                                                                                                                                                                                        

Ευελπιστούμε να χτίσουμε όλοι μαζί ένα κλίμα υγιής συνεργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας, ώστε οι εργασίες να τελούνται πάντα με επαγγελματισμό αλλά και ευθυμία.               

                                                                                                                                                                                                        

Η Οργανωτική Ομάδα θα κατανεμηθεί σε  ομάδες αρμοδιοτήτων (clusters), οι οποίες αναλυτικά είναι οι εξής: 

                                                                                                                                                                                                        

Human Resources - Participants’ Support [5 Organisers]

Υπεύθυνα Μέλη ΔΣ: Σοφία Ζαγγανά, Μάρθα Μπαρλογιάννη 

Μέλος Core Team: Δανάη-Ιωάννα Μάνη

                                                                                                                                                                                                        

Κύρια αρμοδιότητα της συγκεκριμένης ομάδας αποτελεί η επικοινωνία και η υποστήριξη των συμμετεχόντων στη Συνδιάσκεψη αλλά και η διάχυση πληροφορίας μεταξύ της Οργανωτικής Ομάδας. Υπό την καθοδήγηση της Διοργανωτικής Επιτροπής και του υπεύθυνου μέλους από την Core Organising Team θα προγραμματίσει και προετοιμάσει την εγγραφή και τη συμμετοχή των μαθητών και των σχολείων, αλλά και θα μεριμνήσει για την επικοινωνία με τους καθηγητές. Συγχρόνως, θα συντάξει τις απαραίτητες φόρμες και λίστες, και θα αποστείλει το ενημερωτικό υλικό στα Λειτουργικά Στελέχη, τους Συνέδρους και τα σχολεία. Σε προσυνεδριακό και ενδοσυνεδριακό στάδιο θα μεριμνά για τις ανάγκες των συμμετεχόντων και θα απαντά σε ενδεχόμενους προβληματισμούς ή απορίες τους.

                                                                                                                                                                                                        

Venues, Accommodation & Transfer Management   [4  Organisers]

Υπεύθυνα Μέλη ΔΣ: Δανάη Βαρνά & Αγγελική Φωτοπούλου 

Μέλος Core Team: Γιώργος Ρισβάνης

                                                                                                                                                                                                        

Ένα μέλος του συγκεκριμένου cluster έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Προσυνεδριακά, 

V  Έρευνα και επικοινωνία με σκοπό την εύρεση πιθανών χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου. 

A  Εύρεση χώρου διαμονής για τα λειτουργικά στελέχη και τα συμμετέχοντα άτομα που δεν διαμένουν στην Αθήνα, για τις μέρες του συνεδρίου.

T  Εύρεση προσφορών για τις μεταφορές των συμμετεχόντων ατόμων μεταξύ των χωρών διεξαγωγής και διαμονής. Σχεδιασμός πλάνου μεταφορών. 

                                                                                                                                                                                                        

Ενδοσυνεδριακά, το Cluster είναι υπεύθυνο για:

  • Την προετοιμασία του χώρου πριν την έναρξη κάθε μέρας του συνεδρίου
  • Την επίβλεψη των μετακινήσεων 
  • Την επικοινωνία με τα υπόλοιπα clusters για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου. 

                                                                                                                                                                                                        

Fundraising, Food and Material Management [6  Organisers]

Υπεύθυνα Μέλη ΔΣ: Έλενα Χρυσάφη, Ελβίρα Μεντζελιώτη & Φρόσω Δίπλα

Μέλος Core Team: Μαρία Φωτοπούλου  

                                                                                                                                                                                                        

Τα καθήκοντα αυτής της ομάδας χωρίζονται σε προσυνεδριακά και ενδοσυνεδριακά. Πριν το συνέδριο, οι organisers θα κληθούν να ενισχύσουν τη λίστα με εν δυνάμει χορηγούς του συνεδρίου και να επικοινωνήσουν με αυτούς. Θα κληθούν να βοηθήσουν στην έρευνα αγοράς και αναζήτηση προσφορών για τη διατροφή των συμμετεχόντων, θα συμβάλουν στην επιμέλεια του πλάνου διατροφής και θα ασχοληθούν με τον διαχωρισμό υλικού. Ενδοσυνεδριακά, η ομάδα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του φαγητού κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, του μεσημεριανού και του δείπνου, αλλά και για τον διαχωρισμό του υλικού και την αρχειοθ;eτηση του στους χώρους διεξαγωγής. Η ομάδα θα λειτουργεί με την υποστήριξη και καθοδήγηση της Core Team Member και των υπεύθυνων μελών ΔΣ για το εν λόγω cluster.

                                                                                                                                                                                                        

Παράλληλα, κάθε μέλος της Οργανωτικής Ομάδας θα κληθεί να συμμετέχει σε ένα από τα τρία πρώτα cluster, με την κατανομή των μελών σε αυτά να γίνεται μεταγενέστερα - ανάλογα με την προτίμηση τους και τις ανάγκες του Συνεδρίου. Σε μεταγενέστερο χρόνο, τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας θα κατανεμηθούν σε υποομάδες (sub-clusters) ανάλογα με τις προτιμήσεις και όραμα για την προσωπική τους ανάπτυξη. 

                                                                                                                                                                                                        

Τέλος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ένα προσυνεδριακό Training της ομάδας που θα έχει τόσο ψυχαγωγικό όσο και επιμορφωτικό χαρακτήρα, ώστε να προετοιμάσουμε κατάλληλα τα μέλη της ομάδας, ασχέτως από το επίπεδο εμπειρίας που αυτά διαθέτουν. 

                                                                                                                                                                                                        

Ανυπομονούμε να λάβουμε τις αιτήσεις σας και να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι!

                                                                                                                                                                                                        

Σοφία, Δανάη, Αγγελική, Φρόσω, Ελβίρα, Μάρθα, και Έλενα 
« επιστροφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet