Vision for the Organising Team | 43rd NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 31/10/2021 στην κατηγορία Νέα

Η Οργανωτική Ομάδα της 43ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής θα απαρτίζεται από 15 μέλη τα οποία θα κατανεμηθούν σε τέσσερις (4) ομάδες και θα κληθούν να εμπλακούν έντονα στις προσυνεδριακές εργασίες. Ο στόχος μας είναι να δοθεί στα μέλη της ομάδας η ευκαιρία να αναπτύξουν μια σφαιρικότερη γνώση και κατανόηση της διαδικασίας υλοποίησης μιας Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής καθώς και η δυνατότητα να δράσουν δημιουργικά προσφέροντας τη δική τους οπτική στα ανακύπτοντα ζητήματα.

Η κατανομή σε ομάδες εργασίας οι οποίες θα είναι βασισμένες σε βασικούς τομείς, αναγκαίους για την υλοποίηση μιας ΕΣΕ, θα δώσει στην Οργανωτική Ομάδα πολύτιμες και πρακτικές γνώσεις καθώς και την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνεργαστούν αρκετό καιρό πριν την συνδιάσκεψη, χαρίζοντας έτσι μια αυξημένη αίσθηση ομαδικότητας. Επιπλέον, ενώ τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας θα ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, στόχος είναι να κατανοήσουν και τις λειτουργικές ανάγκες της συνδιάσκεψης διατελώντας τον παραδοσιακό ρόλο τους κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης. Έτσι, θα αποκτήσουν την απαραίτητη ευθύνη όχι μόνο για το αντικείμενο τους αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν τη Συνδιάσκεψη.

Σημαντικό πρέπει να θεωρηθεί επίσης, πως η δομή που θα λάβει η Οργανωτική Ομάδα επιτρέπει και την συμμετοχή σε αυτήν ατόμων εκτός Αττικής, σε θέσεις που δεν θα απαιτούν την συνεχή προσυνεδριακή τους παρουσία στην πόλη της Αθήνας. Τέλος, με στόχο την διαμόρφωση ομαδικού κλίματος και την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας, θα διεξαχθεί Training, οι λεπτομέρειες του οποίου θα γίνουν γνωστές σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο χωρισμός στις τέσσερις Ομάδες Εργασίας θα είναι ο εξής:

                                                              

Ομάδα Α΄:

         

Υπεύθυνο μέλος Core-Team: Αγοράκη Ξανθή

                                                                                                 

Officials’, Delegates’ and Teachers’ Support & Logistics:

Στόχος του τομέα που θα αναλάβει την υποστήριξη των ατόμων που θα συμμετάσχουν στη Συνδιάσκεψη θα είναι η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο ευχάριστου κλίματος ήδη πριν την αρχή της Συνδιάσκεψης. Η έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση, η άμεση διάχυση της πληροφορίας, η δημιουργία ενός ευπρόσδεκτου περιβάλλοντος και φυσικά, ο προγραμματισμός θα αποτελέσουν προτεραιότητες για την ομάδα, ενώ οι βασικές της εργασίες θα είναι η προετοιμασία για την εγγραφή/συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη Συνδιάσκεψη με τη δημιουργία των απαραίτητων φορμών και την επικοινωνία με τα σχολεία, η προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού για που θα αποσταλεί στα άτομα που θα συμμετάσχουν στη Συνδιάσκεψη και η μεγαλύτερη δυνατή “ψηφιοποίηση” των εργασιών.

                                                                

Ομάδα Β’:

                                                        

Υπεύθυνο μέλος Core-Team: Αρκαδοπούλου Ελευθερία 

                                                                                                

Venues, Transport & Accommodation:

Προσυνεδριακά, αρμοδιότητα της ομάδας αυτής αποτελεί η σύνταξη λεπτομερούς σχεδίου για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων από και προς τους χώρους φιλοξενίας του συνεδρίου. Ακόμη, βασικό μέλημα των στελεχών της θα είναι η θέσπιση των προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούνται από τους χώρους διεξαγωγής αλλά και η επιλογή τους, κατόπιν διεξαγωγής σχετικής έρευνας και επίσκεψης σε αυτούς. Ιδιαίτερη προσοχή θα επισταθεί στις υγειονομικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την προστασία των συμμετεχόντων λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες λόγω του COVID-19. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αρμοδιότητα των στελεχών της ομάδας θα είναι η επίβλεψη και αρωγή στις προαναφερθείσες μεταφορές, καθώς και η συνεχής επικοινωνία με τους χώρους που έχουν επιλεχθεί.


Ομάδα Γ’:

                                                                                                                                                       

Υπεύθυνο μέλος Core-Team: Κωσταρά Μαρία-Ναταλία

                                          

Fundraising: 

Η θέση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά αρμοδιοτήτων σχετικά με την εξασφάλιση πόρων οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους του συνεδρίου, πάντοτε δίνοντας προτεραιότητα σε τοπικές/ελληνικές χορηγίες με τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ακόμα, η θέση αυτή εμπεριέχει την υποχρέωση τήρησης των ανταποδοτικών οφελών υπερ των συνεργατών μας και τη γενικότερη διαχείριση των χορηγιών.

                                     

Public Relations (PR):

Η θέση αυτή έχει ως κύρια αρμοδιότητα την εμπρόθεσμη, συνεχή και συνεπή ενημέρωση σχετικά με το συνέδριο. Στόχος μας είναι από τη μία να παρέχουμε πλήρες ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες και από την άλλη  να «ανακαλυφθεί» το συνέδριο και από άτομα ή/και σχολεία τα οποία δεν αποτελούν συνήθεις συνεργατες μας οι οποίοι έχουν γνώση της φύσης και των στόχων του ΕΚΝΕ. 

                                                                   

Ομάδα Δ’:

Υπεύθυνο μέλος Core-Team: Λεκάκη Έλενα

                                                                                           

Food & Material:

Αρμοδιότητα της ομάδας αυτής είναι να συμβάλλει τόσο στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των συμμετεχόντων όσο και στην οργάνωση και διαχείριση του απαραίτητου για το συνέδριο υλικού. Ειδικότερα, η υποομάδα θα ασχοληθεί με την επιμέλεια και διαμόρφωση των πλάνων διατροφής των συμμετεχόντων, με στόχο την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους με επιλογές υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και σεβόμενοι τυχόν δυσανεξίες, αλλεργίες ή άλλες διατροφικές επιλογές. Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού απαραίτητη κρίνεται η επαφή και επικοινωνία με την υποομάδα του Fundraising, για την εύρεση συνεργατών και χορηγών, ενώ επιθυμία μας παραμένει η, κατά το δυνατόν, συνεργασία με ελληνικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις, οι οποίοι μοιράζονται κοινές αξίες και ιδέες, καθώς και η βιωσιμότητα του συνεδρίου. Ενδοσυνεδριακά, η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των γευμάτων και τη σωστή διανομή του φαγητού μεταξύ των συμμετεχόντων, με γνώμονα την εξυπηρέτηση και ενεργειακή στήριξη αυτών. 

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή του συνεδρίου, βασική αρμοδιότητα της ομάδας προσυνεδριακά θα είναι η καταγραφή του ήδη υπάρχοντος υλικού, το οποίο διαθέτει το σωματείο από προηγούμενες δράσεις του, η οργάνωση αυτού καθώς και η μεταφορά του στους χώρους διεξαγωγής. Παράλληλα, κατόπιν έρευνας αγοράς, θα συνταχθεί αναλυτικός κατάλογος αγορών και συνακόλουθα θα γίνει η αγορά τυχόν απαραίτητου επιπρόσθετου υλικού. Κατά τις ημέρες του συνεδρίου, η ομάδα θα ασχοληθεί με τον χωρισμό του υλικού ανά ημέρα, την καταγραφή και τη διαχείριση αυτού.

« επιστροφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet