Νέα

Vision for the Organising Team | 45th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 15/09/2022

Το όραμα της Διοργανωτικής Επιτροπής για την Οργανωτική Ομάδα της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (45η ΕΣΕ).

Call for Organisers | Piraeus '23 - 2nd International Training of EYP Greece (EΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 23/08/2022

Κάλεσμα Οργανωτικής Ομάδας του 2ου International Training του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (Piraeus '23).

Vision for the Organising Team | Piraeus '23 - 2nd International Training of EYP Greece (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 23/08/2022

Το όραμα της Διοργανωτικής Επιτροπής για την Οργανωτική Ομάδα του 2ου International Training του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (Piraeus '23).

Call for Chairpersons and Media Team Members | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 20/08/2022

Κάλεσμα ΑκαδημαΪκής και Δημοσιογραφικής Ομάδας για την 44η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (44η ΕΣΕ).

Vision for the Media Team | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 20/08/2022

Το Όραμα του Αρχισυντάκτη για τη Δημοσιογραφική Ομάδα της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (44ης ΕΣΕ).

Vision for the Academic Team | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 20/08/2022

Το Όραμα του Προέδρου για την Ακαδημαϊκή Ομάδα της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (44η ΕΣΕ).

Call for the Core Organisers Team | 45th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2022

Κάλεσμα για Core Οργανωτική Ομάδα της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (45η ΕΣΕ).

Vision for the Core Organisers Team | 45th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2022

Το όραμα της Διοργανωτικής Επτροπής για την Core Team της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (45ης ΕΣΕ).

Call for Editorial Assistants | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 09/08/2022

Κάλεσμα βοηθών αρχισυντάκτη της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (44η ΕΣΕ).

Editorial Vision | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 09/08/2022

Το Όραμα του Αρχισυντάκτη για τη Δημοσιογραφική Ομάδα της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (44ης ΕΣΕ).

Call for Vice Presidents | 44th NSC (EΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 30/07/2022

Κάλεσμα Αντιπροέδρων για την 44η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του ΕΚΝΕ (44η ΕΣΕ).

Presidential Vision | 44th NSC (EΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 30/07/2022

Το όραμα του Προέδρου για την Ακαδημαϊκή Ομάδα της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του ΕΚΝΕ (44η ΕΣΕ).

Call for Editor(s) | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 03/07/2022

Κάλεσμα για τα υπεύθυνα μέλη της Συντακτικής Ομάδας της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (44ης ΕΣΕ).

Vision for Editor(s) | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 03/07/2022

Το όραμα της Διοργανωτικής Επτροπής και του Προέδρου για τα υπεύθυνα μέλη της Συντακτικής Ομάδας της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (44ης ΕΣΕ).

Call for Organisers | 44th NSC (ΕΛ)

Δημοσιεύτηκε στις 05/06/2022

Κάλεσμα Οργανωτικής Ομάδας της 44ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (44η ΕΣΕ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet