Concept Paper για την Core Team | 43rd National Selection Confrence (EL)

Δημοσιεύτηκε στις 27/08/2020 στην κατηγορία Νέα

                           

Concept Paper για την Core Team

                                    

Η ομάδα

                            
Τα 4 άτομα που θα αποτελούν την Core-Team θα αναλάβουν αφενός τον σχεδιασμό των επιμέρους clusters  και αφετέρου, θα είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό των προσυνεδριακών, αλλά και συνεδριακών αρμοδιοτήτων των υπολοίπων Organisers πάντοτε σε άμεση συνεννόηση με τη ΔΕΣ. Επιπροσθέτως,  θεωρείται καίριας σημασίας η ενημέρωση κάθε μέλους της Core-Team, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο οργανωτικό σχεδιασμό της Συνδιάσκεψης. Με αυτό το τρόπο, θα εξασφαλιστεί η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα και θα αποφευχθεί η μονοδιάστατη προσέγγιση της Οργανωτικής διαδικασίας.

                            
Σύντομη Επεξήγηση των Clusters:

                                
Delegates, Teachers & Officials’ Support and logistics

                         

Ο/Η Core Organiser της συγκεκριμένης υπο-ομάδας, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων,  την επικοινωνία με και συνεχή ενημέρωση όλων των Συμμετεχόντων (Officials and Delegates). Επιπλέον, αρμοδιότητα του/της θα είναι, από κοινού με την Οργανωτική Ομάδα,  η προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων επικοινώνιας, ενδεικτικά τις εγκυκλίους που θα αποσταλούν στα σχολεία, τις φόρμες με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως και οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό χρειαστεί να αποσταλεί σχετικά με τη λειτουργία και τους κανονισμούς του Σωματείου και των δράσεων του. Τέλος, θα έχει υπό την εποπτεία του/της την διαδικασία της εγγραφής (Registrations) τόσο των Λειτουργικών Στελεχών, όσο και των Συνέδρων και των συνοδών καθηγητών.

                   

Food & Material

                   

Ο/Η Core Organiser της συγκεκριμένης υπο-ομάδας, ως προς τον τομέα των τροφίμων, θα αναλάβει αρχικά τη δημιουργία μιας εκτενούς λίστας πιθανών χορηγών και σε συνεργασία με την ομάδα του Fundraising θα προχωρήσει στη συγγραφή χορηγικών κειμένων για την εξασφάλιση των χορηγιών σε τρόφιμα και ποτά. Εν συνεχεία, θα σχεδιάσει τα παρεχόμενα κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης γεύματα και θα ασχοληθεί με την εύρεση οικονομικών -και συγχρόνως ποιοτικών- εταιρειών catering. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, το συγκεκριμένο άτομο θα είναι υπεύθυνο για τη καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των τροφίμων και ποτών με σκοπό την τήρηση του σχεδιασμού, την κάλυψη όλων των διατροφικών αναγκών, αλλά και τη μείωση του food waste. Όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού (material), αρχικά θα αναλάβει την καταμέτρηση του αποθέματος από προηγούμενες Αθηναϊκές Συνδιασκέψεις, καθώς και τη δημιουργία λίστας για την αγορά επιπλέον υλικού τόσο προς αξιοποίηση εντός του Συνεδρίου, όσο και για ενίσχυση του αποθέματος για μελλοντικές δράσεις. Τέλος, θα επωμιστεί την ευθύνη της διαχείρισης και καταγραφής του υλικού κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη διασπορά και χρήση του.

                      

Public Relations & Fundraising

                   

Ο/Η Core Organiser της συγκεκριμένης υπο-ομάδας, θα αναλάβει τον εμπλουτισμό της λίστας των χορηγών και θα προχωρήσει σε μια διερευνητική διαδικασία με σκοπό την εύρεση νέων χορηγών. Επιπροσθέτως, θα έχει ως αρμοδιότητα την επικοινωνία με πιθανούς χορηγούς, καθώς και τη συγγραφή χορηγικών αιτημάτων προς την εξασφάλιση συνεργασιών σε συνεργασία με τη ΔΕΣ και το ΔΣ. Επιπλέον, θα λειτουργεί ως διαχειριστής/στρια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Συνδιάσκεψης μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια και η επαφή των δράσεων μας με ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων. Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης θα είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη διαχείριση των χρηματικών πόρων. Επίσης θα έχει την γενικότερη επιμέλεια των ακαδημαικών δράσεων και την επαφή με ομιλητές και έξπερτς.

                    

Venues, Accommodation & Transport

                   

Ο/Η Core Organiser της συγκεκριμένης υπο-ομάδας, θα αναλάβει την εύρεση χώρων για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνδιάσκεψης και θα επισκεφτεί τους πιθανούς χώρους μαζί με τη ΔΕΣ. Επιπλέον, θα επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την επιλογή καταλύματος και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, από κοινού με τη ΔΕΣ θα προχωρήσουν σε επί τόπου επίσκεψη, πριν την τελική επιλογή του ιδανικότερου καταλύματος για τις ανάγκες του Συνεδρίου. Επιπροσθέτως, θα δημιουργήσει εναλλακτικά πλάνα μεταφορών για την ασφαλή και όσο το δυνατόν  ταχύτερη μετακίνηση των συμμετεχόντων. Επιπλέον θα έχει την γενικότερη επιμέλεια των χώρων απο κοινού με τη ΔΕΣ, για την κάλυψη των αναγκών όλων των ομάδων.

                 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’όλη τη διάρκεια της Διοργάνωσης της 43ης ΕΣΕ θα λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα του Ιού καθώς και οι υποδείξεις του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των  απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. Η υγεία των συμμετεχόντων θα αποτελέσει προτεραιότητα του γενικότερου σχεδιασμού.

                  

Απαιτήσεις και Στόχοι από και προς τα υποψήφια μέλη της Core-Team

                   
Κρίνεται σκόπιμο τα άτομα που θα κληθούν να καλύψουν αυτές τις θέσεις να έχουν προηγούμενη Οργανωτική εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες προυποθέσεις που φέρει ο ρόλος που καλούνται να διεκπεραιώσουν. Τα άτομα αυτά θα έχουν ενισχυμένη ευθύνη ενώπιον του συνεδρίου και θα χρειαστεί να έχουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της Συνδιάσκεψης.

              
Επιπροσθέτως, μέσα από αυτή την εμπειρία, στόχος είναι τα μέλη της Core Team να διευρύνουν τις γνώσεις τους και την οργανωτική τους εμπειρία, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες και συνεισφέροντας με τον πιο ενεργό τρόπο στους σημαντικότερους για το συνέδριο τομείς. Παράλληλα, θα γνωρίσουν από κοντά το ρόλο και τις ευθύνες του Head-Organiser, ενώ θα επηρεάσουν καθοριστικά την πραγμάτωση του οράματος της Διοργανωτικής Επιτροπής. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ευχάριστο κλίμα χαρακτηριζόμενο από συνεργασία και αλληλοκατανόηση, με βασική προτεραιότητα το συνέδριο να αποτελέσει για αυτούς/ές άλλη μια αξέχαστη εμπειρία.

   
Ελπίζω τα παραπάνω λόγια να σας ενθάρρυναν να αιτηθείτε, συμμεριζόμενοι το όραμα για το νέο αυτό εγχείρημα. Αναμένω να διαβάσω τις αιτήσεις σας και να σας γνωρίσω καλύτερα μέσα από τα συνεντεύξεις!

     

Με εκτίμηση,
Κερκουλάς Στέφανος
Διοργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

« επιστροφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα μήνυμα στα social media ή στο email μας

web: www.eypgreece.org
email: info@eypgreece.org

SOCIAL MEDIA

© Developed by Jetnet