Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ε.Κ.Ν.Ε. διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα μέλη του σωματείου για ένα χρόνο. Το Δ.Σ. της περιόδου 2016-2017 αποτελείται από τους:

 Αποστολίδου Μυρτώ
Πρόεδρος

Κρόκος Δημήτρης
Αντιπρόεδρος

Δάβρης Δημήτρης
Γενικός Γραμματέας

Ζώης Χρήστος
Ταμίας

Αβραμίδης Νίκος
Μέλος

Μεγαπάνου Μαρία
Μέλος

Μόρντο Βασίλης
Μέλος